Mammapoli - HagaZiekenhuis van Den Haag

Wetenschappelijk onderzoek

Het HagaZiekenhuis is een topklinisch ziekenhuis waar we ook medisch wetenschappelijk onderzoek doen.

Bij medisch wetenschappelijk onderzoek onderscheiden we drie soorten:

 1. Betere behandelingen voor ziekten vinden
 2. Meer over een ziekte te weten komen
 3. Een ziekte opsporen (preventie)

Wereldwijd wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Dat noemen we 'klinisch-wetenschappelijk onderzoek' of 'experimenteel onderzoek'. Ook het Engelse woord 'trial' wordt veel gebruikt. Ons ziekenhuis vindt het belangrijk dat onze patiënten desgewenst kunnen deelnemen aan deze onderzoeken, in Nederland of in het buitenland. Het gaat om deelname aan klinische studies en nieuwe therapieën. De studies waar wij aan deelnemen vindt u ook op deze website.Klinisch wetenschappelijk onderzoek verwijst naar het eerste soort, waarbij behandelinterventies en informed consent (toestemmingsverklaring) een rol spelen.

Door het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt er gepoogd de bestaande behandelingen te verbeteren. Verbeteringen kunnen zijn: minder bijwerkingen, meer kans op vermindering van klachten door de tumor, meer kans op genezing of een langere periode van levensverlenging. Dit gebeurd door onderzoek te doen naar nieuwe medicijnen en nieuwe manieren van opereren, bestralen en/of een combinatie hiervan.

Toestemming patiënt

Niet voor elk wetenschappelijk onderzoek is een informed consent nodig, zoals bijvoorbeeld een onderzoek waarin gegevens worden verzameld en soms aangevuld worden met een enkele vragenlijst. Als het om uitgebreide vragenlijsten e.d. gaat is ook al een informed consent nodig, evenals wanneer er extra bloed of tumormateriaal wordt verzameld.

Actuele onderzoeken die in ons centrum lopen

 • BOOG 2013-07: "Waarde van een okselklierdissectie in sentinel node positieve patienten die een mastectomie ondergaan". Zie voor meer informatie een filmpje op de website van Maastricht UMC+. Let op: Deze studie is GESLOTEN, nieuwe aanmeldingen zijn niet meer mogelijk.
 • BOOG 2013-08: Hierbij wordt gerandomiseerd tussen het verwijderen van de schildwachtklier of het laten zitten hiervan. Zie voor meer informatie een filmpje op de website van Maastricht UMC+
 • LORD studie (BOOG 2014-04): (Low Risk DCIS). In deze trial worden vrouwen met laaggradig DCIS verdeeld over twee groepen. De ene groep krijgt de gangbare behandeling (opereren en, bij een sparende operatie, bestralen), de andere groep wordt jaarlijks gecontroleerd. Doel is om aan te tonen dat het inderdaad veilig is om niet in te grijpen bij laaggradig DCIS.
  Bekijk de informatiefilm in het Nederlands
  Bekijk de informatiefilm in het Engels
 • Male Breast Cancer studie (Borstkanker Onderzoeks Groep - BOOG): prospectieve registratiestudie borstkanker bij mannen.
 • TOP-1 studie (2016-01): kijken wat het effect is van het achterwege laten van bestraling bij oudere vrouwen met vroeg stadium borstkanker die een borstsparende operatie hebben ondergaan.

Andere onderzoeken die in ons centrum lopen

 •  APBI studie (Accelerated Partial Breast Irradiation): door afdeling Radiotherapie, oudere patiënten (> 59 jaar) worden minder vaak sparend behandeld terwijl de kans op succes van een borstsparende behandeling duidelijk groter is op oudere leeftijd. Dit is de reden dat er voor gekozen is deze nieuwe methode (in eerste instantie) te starten bij patiënten van 60 jaar en ouder. Na de operatie wordt het operatiegebied 10 maal bestraald gedurende 2 weken.
 • BRIOS studie: afdeling plastische chirurgie neemt deel aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het VU Medisch centrum in samenwerking met het: Erasmus Medisch Centrum, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen.Het verwijderen van het borstklierweefsel waarbij de huid gespaard blijft is de meest gebruikte techniek voor borstreconstructie met behulp van een prothese. Dit kan op twee manieren; de twee stappen methode en de één stap methode.
  De twee stappen methode is als eerste ontwikkeld en wordt tot nu toe het meest gebruikt. Bij deze operatie wordt direct een prothese geplaatst en is maar één operatie nodig. In plaats van eerst een tissue expander te plaatsen wordt er een extra laag tussen de prothese en de huid gelegd. Als u voldoet aan de criteria en mee wil doen aan dit onderzoek wordt u ingeloot voor of de één staps methode of de twee- staps methode. Hierop heeft de plastisch chirurg geen invloed. In Nederland wordt dit materiaal nog niet vergoed door de verzekeraar ( bij dit onderzoek hoeft u zelf niets te betalen)
 • ARM studie (Axillaire Reverse Mapping): landelijke multicenter trail. Okselsparende versus klassieke okselklierdissectie (inclusie loopt). Het doel van deze studie is om de klinische relevantie te onderzoeken van het sparen van specifieke lymfevaten in de oksel door middel van ARM. Om het risico van tumorpositieve lymfeknooppunten en het bijbehorende risico van onderbehandeling te minimaliseren, zullen uitsluitend patiënten geïncludeerd worden met een tumor-positieve schildwachtklier. Alleen patiënten die voldoen aan de criteria voor het verwijderen van alle okselklieren (okselklierdissectie), vanwege een bewezen, positieve oksel tijdens klinisch onderzoek, zullen worden opgenomen in de studie. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Pink Ribbon.
 • AMAROS trial (EORTC 1092): Vergelijkende multicentertrial , Radiotherapie van de axilla versus okselklierdissectie (inclusie gesloten, follow up ongoing)
 • SNARB: Landelijke registratiestudie van schildwachklierprocedures bij recidief mammacarcinoom.
 • DATA trial: prolonged hormonale therapie versus standaard hormonale therapie na mammacarcinoom (inclusie gesloten, follow up ongoing)
 • FOCUS study: regionale studie naar patiënten voorkeur voor behandeling bij mammacarcinoomen
 • CLIMB studie: studie naar de behandelingseffect op kwaliteit van leven en geriatirische metingen bij mammacarcinoom bij de oudere patient
 • IMPACT studie: (Inzicht in patiëntenvisie op uitkomstparameters behandeling mammacarcinoom.
 • PET CT scan studie: bij stadium II/III mammacarcinoom. Aanvullende waarde van PET CT scan disseminatieonderzoek bij kT2/3 en of kN1 mammacarcinoom
 • BOOG 2013-07: "waarde van een okselklierdissectie in sentinel node positieve patienten die een mastectomie ondergaan". Zie voor meer informatie een filmpje op de website van Maastricht UMC+
 • BOOG 2013-08: Hierbij wordt gerandomiseerd tussen het verwijderen van de schildwachtklier of het laten zitten hiervan. Zie voor meer informatie een filmpje op de website van Maastricht UMC+
 • Neo-Belle: A phase II randomized, double-blind placebo controlled, study of letrozole with or without BYL719 or buparlisib, for the neoadjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor-positive HER2-negative breast cancer
 • DIRECT: DIetary REstriction using Fasting Mimicking Diet (FMD) as an adjunct to neoadjuvant ChemoTherapy for HER2-breast cancer.
 • TRAIN-II BOOG: Optimizing neoadjuvant systemic treatment for HER2 positive breast cancer
 • HOMERUS: a local, open label, multicentre, phase IIIb study, investigating subcutaneous trastuzumab administered at home with single injection device in patients with HER2 positive early breast cancer
 • STOP and GO BOOG: An open randomized phase III study to compare 8 continious cycles of chemotherapy with 8 cycles of intermittent (2 times 4 cycles) chemotherapy in first line treatment, in combination with bevacizumab, and second line treatment of patients with HER2/neu negative, incurable, metastatic or unresectable locally advanced breast cancer.
 • TRIPLE B BOOG: Biomarker discovery randomized phase IIb trial with carboplatin-cyclophosphamide versus paclitaxel with or without Bevacizumab as first-line treatment in advanced triple negative breast cancer
 • PERNETTA BOOG 2013-03: a randomized phase II trial of pertuzumab in combination with trastuzumab with or without chemotherapy, both followed by T-DM1 in case of progression, in patients with HER2-positive metastatic breast cancer.
 • IBIS (Informeren en Beslissen In de Spreekkamer): observationele studie: bandopname eerste gesprek in de spreekkamer.
 • CLIMB EVERY MOUNTAIN: geriatrisch assessment bij oncologische behandeling van oudere borstkankerpatiënten.

Contact

HagaMammapoli
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6292

image_3006Meer informatie