Mammapoli - HagaZiekenhuis van Den Haag

Kwaliteit en keurmerken

In de mammapoli werken we volgens de meest recente richtlijnen en keurmerken:

NABON Breast Cancer Audit

De NABON Breast Cancer Audit verzamelt alle gegevens over borstkankerbehandelingen in Nederland. Het HagaZiekenhuis doet hieraan mee. We krijgen in de toekomst een wekelijkse online terugkoppeling van kwaliteitsgegevens, waardoor we onze resultaten kunnen spiegelen aan het landelijk gemiddelde. De externe indicatoren worden gepubliceerd voor Zichtbare Zorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

DICA

Onze ziekenhuizen hebben deelgenomen aan de vragenlijst van Zorgverzekeraar Nederland over oncologische zorg en volumenormen. Wij doen ook mee aan de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)-meting dat inzicht geeft in de kwaliteit van de medische zorg en verbeterpunten aanwijst. DICA werkt samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Zie meer informatie hierover op www.clinicalaudit.nl

Voor zeldzaam voorkomende kankersoorten wordt samengewerkt en verwezen naar andere, meestal universitaire centra.

Roze lintje - Borstkankervereniging (BVN) Roze_lintje

Met dit keurmerk toont het HagaZiekenhuis aan dat de borstkankerzorg voldoet aan de eisen die de Borstkankervereniging Nederland (BVN) hieraan stelt in de Monitor Borstkankerzorg. De nadruk van de criteria ligt op de patiëntgerichtheid van de zorg. De criteria worden jaarlijks aangescherpt. Er zijn in totaal 14 criteria benoemd. De toekenning van het lintje is gebaseerd op het behalen van alle 5 'must haves'. En daarnaast 7 van de 9 overige criteria. De Monitor Borstkankerzorg combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen.

Hoe lang is het keurmerk geldig?

Het HagaZiekenhuis is in 2017 voor de zevende achtereenvolgende keer geaccrediteerd. De accreditatie is geldig tot juli 2018.

SONCOS

Onze ziekenhuizen voldoen aan alle richtlijnen van de Borstkanker Vereniging Nederland en SONCOS. SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

Complicatieregistratie

Iedere afdeling die medische verantwoordelijkheid draagt voor directe (zorg)processen beschikt over een gestructureerde registratie van complicaties. Die is gebaseerd op de richtlijnen die gelden binnen de betreffende beroepsgroep.

 

Contact

HagaMammapoli
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6292

image_3006Meer informatie